Gå til hovedindhold

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Offentlig høring af forslag til Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Politik for Bykvalitet og Arkitektur beskriver de bymæssige og arkitektoniske værdier, byrådet ønsker at fremme. Politikkens ambition er, at den fortsatte byudvikling skal bidrage til at skabe livskvalitet igennem attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. For dem, der bor her i dag og for kommende generationer.

Politikken består af tre dele:

 • Del 1: Politikkens afsæt – herunder forudsætninger og udfordringer
 • Del 2: Politikkens vision – med et overordnet ”bybillede” og politikkens otte pejlemærker
 • Del 3: Værktøjer – der understøtter arbejdet med politikken (dynamisk og under løbende udvikling)

Politikken skal bidrage til at løfte den demokratiske samtale om kvalitet i byudviklingen – i midtbyen, i de omkringliggende bysamfund og på landet.

Politikkens otte pejlemærker er:

 1. Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen
 2. Blandede bydele styrker vores mangfoldighed
 3. Bylivsknudepunkter samler
 4. Arkitekturen er generøs
 5. Vi bygger videre på historien
 6. Forbindelser væver bydele sammen
 7. Lokalt engagement skaber god bykvalitet
 8. Partnerskaber løfter bykvalitet og arkitektur

Politikken er blevet til gennem et længere dialogforløb med borgere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner, virksomheder, fagbranchen, byrådet og på tværs af afdelinger i Aarhus Kommune. Vi vil gerne benytte anledningen til at sige stor tak til alle de mange, der har deltaget og bidraget aktivt undervejs i processen indtil nu.

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at sende forslag til Politik for Bykvalitet og Arkitektur (sag nr. 21) i 10 ugers offentlig høring. Link til byrådssagen – klik her.

Debatsalon om partnerskaber og samskabelse
I forbindelse med den offentlige høring afholdes en debatsalon om partnerskaber og samskabelse, hvor civilsamfundet og byggeriets interessenter inviteres til dialog om startsteder for politikkens realisering. Debatsalonen afholdes den 23. juni kl. 15-17.30 på rådhuset. Program og information om tilmelding bliver tilgængelig her på Deltag Aarhus under ”begivenheder”.

Materialer (1)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H457

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Rådmandssekretariatet

Rådhuset

8000 Aarhus C

Kontakt: Projektleder Karina Svanborg. Email: svka@aarhus.dk