Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Offentlig høring af forslag til Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Politik for Bykvalitet og Arkitektur beskriver de bymæssige og arkitektoniske værdier, byrådet ønsker at fremme. Politikkens ambition er, at den fortsatte byudvikling skal bidrage til at skabe livskvalitet igennem attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus. For dem, der bor her i dag og for kommende generationer.

Politikken består af tre dele:

 • Del 1: Politikkens afsæt – herunder forudsætninger og udfordringer
 • Del 2: Politikkens vision – med et overordnet ”bybillede” og politikkens otte pejlemærker
 • Del 3: Værktøjer – der understøtter arbejdet med politikken (dynamisk og under løbende udvikling)

Politikken skal bidrage til at løfte den demokratiske samtale om kvalitet i byudviklingen – i midtbyen, i de omkringliggende bysamfund og på landet.

Politikkens otte pejlemærker er:

 1. Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen
 2. Blandede bydele styrker vores mangfoldighed
 3. Bylivsknudepunkter samler
 4. Arkitekturen er generøs
 5. Vi bygger videre på historien
 6. Forbindelser væver bydele sammen
 7. Lokalt engagement skaber god bykvalitet
 8. Partnerskaber løfter bykvalitet og arkitektur

Politikken er blevet til gennem et længere dialogforløb med borgere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner, virksomheder, fagbranchen, byrådet og på tværs af afdelinger i Aarhus Kommune. Vi vil gerne benytte anledningen til at sige stor tak til alle de mange, der har deltaget og bidraget aktivt undervejs i processen indtil nu.

Byrådet besluttede den 25. maj 2021 at sende forslag til Politik for Bykvalitet og Arkitektur (sag nr. 21) i 10 ugers offentlig høring. Link til byrådssagen – klik her.

Debatsalon om partnerskaber og samskabelse
I forbindelse med den offentlige høring afholdes en debatsalon om partnerskaber og samskabelse, hvor civilsamfundet og byggeriets interessenter inviteres til dialog om startsteder for politikkens realisering. Debatsalonen afholdes den 23. juni kl. 15-17.30 på rådhuset. Program og information om tilmelding bliver tilgængelig her på Deltag Aarhus under ”begivenheder”.

Materialer (1)

Høringssvar (27)

Høringssvar fra Ældrerådet til Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Høringssvar fra Ældrerådet til Politik for Bykvalitet og Arkitektur er vedhæftet som pdf.

Høringssvar fra Handicaprådet til politik og Bykvalitet og Arkitektur

Vedhæftet

Høringssvar fra Holme, Højbjerg Skåde Fællesråd til høring om Politik for bykvalitet og arkitektur

Arkitekturpolitikken er i udgangspunktet et lys i mørket og skaber håb om forandring. Vi er mange der har set byen blive langsomt ødelagt af byggeri som er uden forbindelse til sit…

Bykvalitet og arkitektur

Høring bykvalitet og arkitektur I tilslutning til høringen om bykvalitet og arkitektur følgende bemærkninger. I forhold til midtbyen herunder de bynære havnearealer følgende be…

Høringssvar - Fremtiden er vigtig

Oliver Kjærgaard Christensen Det er meget positivt for hele byen, at der er byfornyelse. Det giver vores befolkning mulighed for faktisk at fornemme den tid, vi lever i. Ikke a…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Indlæg i wordformat

Mindset og handling - JA TAK, Aarhus kommune!

Springende punkt bliver at omsætte de inspirerende og gode hensigter i denne politik for by kvalitet og arkitektur. Stadsarkitektens indledning med citat af S. Lehman: Arbejdet med…

Høringssvar - borgere som byskabere

Jeg synes, det er et stærk udkast til Politik for bykvalitet og arkitektur, der foreligger! Pejlemærkerne virker lovende, ligesom de fremhævede redskaber, der skal gøre politikken …

Høringssvar til Politik for Bykvalitet og Arkitektur fra Kulbroens Venner

Se vedhæftet PDF.

arkitekturpolitik

Aarhus d. 22.8.2022 Høringssvar fra Midtbyens Fællesråd vedr. Politik for Bykvalitet og Arkitektur Midtbyens Fællesråd takker for den indsats, som stadsarkitekten m.fl. har l…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Jeg tilslutter mig Foreningen for Bykultur´s høringssvar og hæfter mig særligt ved spørgsmålet om hvordan politikken oversættes fra ”hvad” til ”hvordan”? For at gøre politikken an…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen: For at vi kan bekæmpe blyforureningen, har vi brug for at have mere natur i byen. Mere natur betyder, at vi har brug for mere plads…

Trafik i forbindelse med byggeri

/Users/anneoestergaard/Desktop/høringssvar aug. 2022a.pdf

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Vi drømmer om en venlig by, med plads til mange forskellige folk.

Ny Arkitekturpolitik for aarhus Kommune

Opsamling og inspiration fra Borgermøde om ny Arkitekturpolitik for Aarhus Kommune 20.05.22 på DOKK1, Aarhus Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for bysamfunden…

Høringssvar

Høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus og Danmarks Idrætsforbund

"Vores by består ikke af huse, men af sammenhængen mellem dem"

Nedennævnte notat blev udarbejdet af Foreningen for Bykultur forud for det store borgermøde om arkitekturpolitik, som blev afholdt på Dokk1 den 20. maj 2022. Uddrag har været omtal…

DGI Østjyllands høringssvar til ” POLITIK FOR BYKVALITET OG ARKITEKTUR”

DGI Østjyllands høringssvar til ” POLITIK FOR BYKVALITET OG ARKITEKTUR” DGI Østjylland har med stor interesse læst forslaget til Politik for bykvalitet og arkitektur. Som kom…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Vi bygger videre på historien: Hvorfor er Domkirken et vartegn for byen? På grund af højden? Ja, det er på grund af højden. Så hvis vi i dag bygger en 300 meter høj bygning, vil …

Byens udvikling

Gerne mere af det nye Jeg elsker, at gå rundt i Aarhus. Jeg kan især godt lide, at gå en tur ved havnen, da mødet mellem havet og byen er vidunderlig. Jeg synes, at den nye byde…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen: Vi bygger og glemmer alt om naturen. Byg ikke lave bygninger på omkring 2-6 etager overalt. Det hele bliver bare beton med beton, fo…

De usynlige - seniorerne

Jeg er medlem af FUAM. Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder, der har huseret i Aahus i mere end 40 år. Jeg taler på egne vegne. Det er interessant at opdage, hvad der…

Høringssvar: Bykvalitet og arkitektur

Bykvalitet og arkitektur Anne Mette Boye, Stadsarkitekt i Aarhus Kommune skriver i introduktionen til forslaget til politik, at de fysiske rammers kvalitet har indvirkning på borg…

Politik for Bykvalitet og Arkitektur

Gode intentioner, men sørg for at styrke mulighederne for at gennemføre politikken og inddrage lokale ressourcer i praksis.

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar vedr. Politik for bykvalitet og arkitektur Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om ”Politik for bykvalitet og arkitektur”…

Kommentarer fra en beboer på Aarhus Ø

Jeg bor på Aarhus Ø og udtaler mig derfor som beboer på Ø'en. Bykvalitet i samspil med landskabet og naturen: - Der er behov for at tænke mere grønt ind i bybilledet. Et par f…

Tilgængelighed

Vi finde udkastet til politikken meget interessant. Vores største bekymring er, at det bliver en politik man bare tager frem ved festlige lejligheder og ikke bruge aktivt, som ved …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H457

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Rådmandssekretariatet

Rådhuset

8000 Aarhus C

Kontakt: Projektleder Karina Svanborg. Email: svka@aarhus.dk