Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Dagplejeanalysen

Høringen af dagplejeanalysen skal munde ud i en indstilling til byrådet, som skal træffe beslutning om 1) dagplejens organisering og 2) dagplejens opskrivnings- og anvisningsregler.

Den 26. juni 2020 blev analysen af dagtilbuddenes økonomi offentliggjort. Analysen undersøgte bl.a. dagplejens økonomi og organisering. Baggrunden for analysen af dagplejen var, at dagplejen har svært ved at opnå økonomisk balance, og at antallet af indskrevne børn og dagplejere gennem en lang årrække har været faldende.

Høringen af dagplejeanalysen skal være med til at give politikerne det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om dagplejens fremtidige organisering og opskrivnings- og anvisningsreglerne til dagplejen.

Den 1. december fra kl. 16.00-17.00 afholdes et høringsmøde om dagplejeanalysen. På mødet vil centrale resultater fra analysen bliver præsenteret og deltagerne vil få mulighed for at stille spørgsmål til indhold i analysen.

Høringsmødet vil foregå via teams og kan tilgås på følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdhN2M0MDgtMzA0MS00MjBiLTk1OWYtYjUyNWUxOTE0ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%22da93d0d8-4d12-4227-a881-ce9a3c822f93%22%7d

Materialer (3)

Høringssvar (33)

Høringssvar

Høringssvar fra MED – udvalg i Gl. Åby Dagtilbud I MED sidder Ulla Birthe Madsen, Anne Marie Værum Jensen, Maria Gylling Dupont, Trine Boel Nielsen, Carsten Peter Kock Thyrsted, Janne K...

vedr. indstilling til byrådet om dagplejens fremtidige organisering, opskrivnings- og anvisningsregler

Høringssvar fra Kolt Hasselager Dagtilbud – Teamlederne, Bestyrelsen og LMU

Høringssvar fra Dagplejen Tranbjerg

Høringssvar fra Dagplejen Tranbjerg

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar er vedhæftet

Høringssvar vedrørende dagplejeanalysen

vedhæftet i fil

Høringssvar Dagplejen Tranbjerg

Høringssvar Dagplejen Tranbjerg

Dagplejeanalysen

Høringssvar til Dagplejeanalysen

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Dagplejeanalysen

Dagplejeanalysen

Dagplejeanalysen

vedhæftet

Dagplejeanalysen

Vedhæftet

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar vedr. Dagplejeanalysen

Høringssvar til dagplejeanalysen

Børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune takker for invitationen til at give høringssvar til dagplejeanalysen. Dagplejeanalysen er blevet drøftet af en gruppe ungebyrådsmedlemmer den 13....

Høringssvar vedrørende dagplejeanalysen

I Beder-Malling har vi i bestyrelsen drøftet vores holdning til dagplejeanalysen. Vi ønsker ikke, at kommentere på hvorvidt den ene eller anden organiseringsmodel er at foretrække, men...

Høringssvar fra forældrerådet i Sabro Dagpleje

Høringssvar ang. dagplejens organisering og økonomi Vi sidder i forældrerådet i dagplejen i Sabro dagtilbud, hvor nogle af os har børn fra både årgang 2017 og fra årgang 2020, og en enk...

Høringssvar vedr. Dagplejen

Høringssvar fra Tranbjerg Dagplejes Forældreråd

Høringssvar fra Harlev Dagplejes Forældreråd

Høringssvar fra Harlev Dagplejes Forældreråd vedhæftet

Høring Dagplejeanalysen

Hørimgssvar er vedhæftet

Dagtilbud

Høringssvar fra Harlev dagtilbud

Dagplejeanalysen

Høring vedrørende dagplejens fremtidige organisering og opskrivnings- og anvisningsregler. HØRINGSSVAR Skæring Sølyst dagtilbud 1. Vi anbefaler en ændring af pladsanvisningsreglerne, så...

Dagplejeanalysen

Beder/Malling 14/1-2021 Høringssvar Dagplejeanalysen Ledergruppen i Beder-Malling Dagtilbud vil anbefale at: Dagplejen organiseres i en selvstændig enhed. Baggrund. Dagplejen har siden...

Alder, organisering, skrive børn op m.v. vedr. dagplejeanalysen

Høringssvar fra Solbjerg-Mårslet Dagtilbud fra hhv. MED repræsentant for dagplejerne, Forældrerådet for Dagplejen og ledelsen af Dagplejen.

Dagplejensorganisering

Høringssvaret er vedhæftet.

Høringssvar dagplejeanalyse Skødstrup Dagtilbud

Høringssvar dagplejeanalyse Skødstrup Dagtilbud

dagplejeanalyse

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=Dagplejeanalysen%20-%20H%C3%B8ringssvar%20fra%20Lisbjerg-Trige%20Sp%C3%B8rring%20Dagtilbuds%20bestyrelse.pdf

Høringssvar for dagplejen

Høringssvar fra Bestyrelsen i Gl. Åby Dagtilbud med fokus på særligt input i forhold til: • At anvisningsreglerne ændres, så dagplejen gøres til et 0-3 års tilbud, på lige fod med vugge...

Høringssvar fra HMU vedr. dagplejens fremtidige organisering

Høringssvar fra HMU vedr. dagplejens fremtidige organisering

Høringssvar ang. dagplejeanalysen fra Holme-Rundhøj dagtilbudsbestyrelse

Holme-Rundhøj Dagtilbudsbestyrelses høringssvar til dagplejeanalysen Bestyrelsen i Holme-Rundhøj dagtilbud vil indledningsvis gerne anerkende det grundige arbejde, der tydeligvis ligger...

dagplejen

Høringssvar angående dagplejen

Høringssvar til dagplejeanalysen

Høringssvar til dagplejeanalysen

HØRINGSSSVAR FRA MED-udvalget i Vestergård Dagtilbud vedr. Dagplejeanalysen

Der ønskes særligt input til 1. At anvisningsreglerne ændres, så dagplejen gøres til et 0-3 års tilbud, på lige fod med vuggestuen. I dag er dagplejen et 0-6 års tilbud. 2. At opskrivni...

høringssvar dagplejen

høringssvar fra akademikerne
18/01/2021 - 12:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup Elsted Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H228

Kontakt

Nicolas Madsen, nicmad@aarhus.dk, 25 62 28 78

OBS: Alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.