Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Højklasset kollektiv trafik etape 2

Aarhus Kommune er i gang med at undersøge yderligere udbygning af infrastrukturen med højklasset kollektiv transport. Det handler om spor til letbanetog og/eller særlige kørebaner til busser (Bus Rapid Transit – BRT). I den forbindelse afholder vi en høring, der omhandler reservation af arealerne på strækningerne Spanien-Brabrand samt Lisbjerg-E45.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Høringen her gælder alene tillægget til kommuneplanen, som udlægger de nødvendige arealer til formålet. Senere i forløbet vil der komme en diskussion om teknologivalget på strækningen (letbane/BRT). Senere kommer der også en offentlig høring om forslag til lokalplan og VVM.

Debatoplægget samt baggrundsnotat kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen.

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • Hvad er det vigtigt at få med i planlægningen for letbane/BRT?
  • Hvordan skal de berørte indfaldsveje se ud i fremtiden?
  • Er der andre planlægningsinteresser, som skal indgå i planlægningen?

 

Materialer (3)

Høringssvar (28)

Vigtigt at vælge letbane, hvis Hasle skal være en bydel i Aarhus, fremfor blot en forstad

Høringen ønsker svar på følgende tre spørgsmål: 1) Hvad er det vigtigt at få med i planlægningen for letbane/BRT? 2) Hvordan skal de berørte indfaldsveje se ud i fremtiden? 3) …

Høringssvar til kollektiv højklasset transport, Etape 2

Vi er tro mod den stillede opgave; men vi stiller spørgsmålet: Hvorfor er det vigtigere at tage stilling til Etape 2 end det er at løse bilisternes enorme problemer på Ringgaden, R…

Høringssvar til Debatoplæg – Højklasset kollektiv trafik etape 2

Tak for muligheden for at deltage i debatten om højklasset kollektiv trafik etape 2. Østjysk Bolig kan bakke op om Aarhus Kommunes planer om etablering af højklasset kollektiv …

Høringsbidrag fra Kredsløb

Vedlagt fremsendes høringsbidrag fra Kredsløb til "Debatoplæg - Højklasset kollektiv trafik etape 2"

Højklasset kollektiv trafik etape 2

Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø Att.: Plan Vedrørende forudgående offentlige høring Højklasset kollektiv trafik etape 2 Hermed kommentarer fra Gellerup Fællesråd: I denne…

HØRINGSSVAR - HØJKLASSET KOLLEKTIV TRAFIK

Jeg er imod forslaget og bakker op om Midtbyens Fællesråds indsigelse.

INDSIGELSE MOD EVENTUEL AREALRESERVATION I MUSEUMSGADE, 8000 AARHUS C. TIL KOLLEKTIV TRAFIK - ETAPE 2.

Jeg er imod forslaget og bakker op om Midtbyens Fællesråds indsigelse. Jeg er meget bekymret for de konsekvenser planerne vil få for de nærliggende bevaringsværdige kulturmiljøer …

Areal resservering - højklasset kollektiv trafik etape 2

Focus på valg af kollektiv transport bør fjernes fra letbaneløsningen og i stedet rettes mod BRT eller flere el-busser. Gerne i separate eller delvis separate kørebaner, som evt. u…

Høringssvar - Højklasset kollektiv Trafik

Jeg opfordrer hermed inderligt medlemmerne af Aarhus Byråd til grundigt at overveje, om Højklasset kollektiv trafik etape 2 i form af letbane eller BRT-busser i virkeligheden vil g…

højklasset trafik debat

Høringssvar vedr. Debatoplæg om højklasset kollektiv trafik Aarhus d. 27.5.2022 Midtbyens Fællesråd ønsker at knytte følgende kommentarer til ovenstående høring: …

Høringssvar til Debatoplæg – Højklasset kollektiv trafik etape 2

Høringssvar er vedhæftet som PDF

Høringssvar til Debatoplæg – Højklasset kollektiv trafik etape 2

Tak for muligheden for at deltage i debatten om højklasset kollektiv trafik etape 2. På vegne af A. Enggaard A/S støtter vi op omkring Aarhus Kommunes planer om etablering af …

Debatoplæg Nye Muligheder for planlægning_ besvarelse 27 maj 2022

Se vedhæftede fil.

Indsigelse mod eventuel arealreservation i Museumsgade, 8000 Aarhus C. til kollektiv trafik - etape 2.

Se venligst vedlagte Høringssvar.

Etape 2 for kollektiv trafik

Jeg synes det er en meget dårlig idé at lave letbane på denne strækning, der der ikke er plads til at udvide vejene så der både kan være letbane og biler på hele Ryhavevej. Jeg vil…

Pas på ikke at dele Ryhaven op

Ruteplanlægningen op langs Viborgvej giver generelt god mening. Dog skal man måske være forsigtig med at køre den igennem Ryhaven. Ryhaven er et lille boligområde, hvor beboere går…

Idéer og perspektiver

Først og fremmest håber jeg I vil gå videre med letbanen, så systemet kan udbygges og gøres mere robust. Hvis løsningen bliver BRT, så kan jeg kun understrege, hvor vigtigt det vil…

Højklasset kollektiv trafik etape 2

Jeg er beboer i Ryhaven ud til Åby Ringvej. Der bor mange her med børn, også små. Der er nok farlig trafik her i forvejen. Feks de drab i krydset ved Edwin Rahrsvej. Vi behøver…

højklasset kollektiv trafik etape 2

Det kommer til at være så forstyrende og der er nok farlig trafik i forvejen.

Viborgvej

Man bør sørge for, at Viborgvej, som indfaldsvej med letbane/BRT, kommer til at bidrage til indtrykket af Aarhus som en smuk og grøn by – og ikke det modsatte. Træer /buske melle…

Højklasset kollektiv trafik - etape 2

Svar findes i vedhæftede PDF

Ny kollektiv transport fra Spanien til Brabrand

Udarbejdet og sendt på vegne af Hasle Fællesråd.

Høringssvar til Debatoplæg – Højklasset kollektiv trafik etape 2

Høringssvar til Debatoplæg – Højklasset kollektiv trafik etape 2 Tak for muligheden for at deltage i debatten om højklasset kollektiv trafik etape 2. Brabrand Boligforening …

Høringssvar om højklasset kollektiv trafik - etape 2

Høringsvaret omhandler planlægningsforslag for højklasset kollektiv trafik i områderne Hasle Torv, Bispehaven og Åby Ringvej. Sagsfremstilling Fremtiden for urban mobilitet er …

Opgrader kollektiv trafik

Passagerrådet i Region Midtjylland ser positivt på kommunens planer om at etablere letbanens etape 2, og reservere de nødvendige arealer. Det er vigtigt at den kommende etape 2 ud…

Højklasset kollektive trafik

Aarhus er også på dette område langt efter andre by på tilgængelighedsområdet, så vi vil opfordre til man denne gang kigge på, hvordan kollektive trafik fungerer i andre byer i udl…

Rute med for lidt kundegrundlag

Se vedlagte høringssvar

Højklasset kollektiv trafik.

At føre et letbane spor op af Viborgvej og den vej ud til Branbrand, vil være den dårligste løsning for byen. Det vil ødelægge Viborgvej fra Ceres Krydset op til Ringvejen, med all…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup Hasle Midtbyen
Hørings-id

H448

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00