Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Naturbydelen Marienlyst

Aarhus Kommune har modtaget forespørgsler fra flere private bygherrer om ny byudvikling, som harmonerer godt med strategien, visionen og retningslinjerne for Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst og Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017, som Aarhus byråd vedtog i slutningen af 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Baggrund for høringen

Udvikling af området vil forudsætte samlet planlægning for hele området. Det forudsættes også, at vejinfrastruktur og jordnedlægning af elledninger gennemføres.

Derfor overvejer Aarhus Kommune at ændre den formelle kommuneplanramme 250805BL, der angiver hvilken type udvikling, der kan ske i området, med anvendelser i flere specifikke kommuneplanrammer og bestemmelser i et kommende kommuneplantillæg.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge boliger i området
  • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv langs Marienlystvej
  • At der kan blive mulighed for skole, idrætsanlæg, daginstitutioner og kirke
  • At der kan blive mulighed for at bygge op til 4 etager og enkelte steder op til 5 etager
  • At der skal kunne bygges på en måde, der harmonerer med Naturbydelen Marienlyst og Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem den nye bydel og naboområderne?
  • Hvilket slags bykvarter du ønsker for fremtiden?

 

Dine muligheder

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer". Heri kan du læse mere detaljeret om planlægningen.

Ønsker du at indsende et høringssvar, skal du klikke på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

 

Materialer (1)

Høringssvar (46)

Bevar naturområdet ved Marienlyst

Jeg og mine naboer elsker vores små huse og haver omgivet af marker, skove, fuglesang og andet dyrliv. Da vores afdeling ved Marienlystvangen (Storbylandsbyen) blev oprettet i sama…

Trafikflow

Følgende høringssvar indsendte vi sidste gang, og selv efter at have mødes med kommunen kan vi konstatere at der intet er gjort for at løse et kerne trafikalt problem. Om noget, er…

Høringssvar ift. den nye grønne bydel

Som beboer i Brendstrup sætter vi stor pris på at blive inddraget i processen vedrørende udviklingsmulighederne i området. Nogle at de kvaliteter vi ser i området er dets skove, ma…

Høringssvar vedr. Debatoplæg - Naturbydel Marienlyst

Høringssvar fra Kredsløb vedr. Debatoplæg - Naturbydel Marienlyst

Hørinsbrev H696

Se vedhæftede fil.

Høringssvar vedrørende Naturbydelen Marienlyst

Som bosiddende i Brendstrup er vi glade for at blive inddraget i processen vedrørende den mulige byudvikling i Marienlyst. Vi sætter stor pris på vores område med dets rige fugle…

Høringsvar, indkaldelser af ideer og forslag

Hermed sendes høringsvar fra Energinet, Eltransmisson.

Naturbydelen Marienlys

Med det lejlighedsudbud der er pt i Århus kommune, så bliver jeg nød til at spørge om nødvendigheden af udvidelse af byen. Der bliver simpelthen bygget så meget i Århus Kommune, at…

Ny bydel Marienlyst

Hvis man ikke gennemtænker den nye bydel, smadrer man Tilst fuldstændigt! Det er med stor bekymring jeg skriver dette høringssvar. Tilst har de sidste mange år været invadere…

Naturpark syd for Marienlystvangen

Jeg bor i Storbylandsbyen og har en dejlig udsigt ud til marken mod syd. Jeg ser hjorte og ræve og fugleliv ( bla. rovfugle som ørne, musvåger og falke. Min skønne kat har slået re…

Høringssvar

Høringssvar medsendt

Høringssvar til Naturbydelen Marienlyst

Vedhæftede høringssvar indsendes på vegne af jordejer

Debatoplæg - Naturbydelen Marienlyst

Kredsløbs bemærkninger til Debatoplæg – Naturbydelen Marienlyst Kredsløb vil gerne deltage i arbejdet i forbindelse med den mulige byudvikling og vil gerne høres igen, når der f…

Naturbydelen Marienlyst, Tilst

Se vedhæftede.

Naturbydelen Marienlyst

Med de mange ledige boliger der p.t er i Århus, syntes jeg det er problematisk pt. der bygges flere boliger der evt. kommer til at stå tomme. Det gør ikke noget godt for et område …

Frygter regnvandshåndtering og øget trafik, Revelhøjvej

Udviklingsområdet afgrænses af vores vej, Revelhøjvej. Dvs. at udviklingsområdet bliver vores nye naboer. Revelhøjvej er i dag trafikeret og vi frygter at den nye bydel, Marienlyst…

Hvad skal man forholde sig til?

Kommunen har allerede lavet en udviklingsplan for området, så hvad er det helt præcis, man skal forholde sig til, som ikke er dækket af den? Hvorfor er den ikke nævnt i høringsmate…

Helt enig i Tilst fællesråd's høringssvar

Er helt enig i Tilst fællesråd's høringssvar. Der er udfordringer der bør løses i Tilst INDEN man bygger boliger til +10.000 personer. Både mht. vejene, Tilst skole, pasning, osv. …

Flere tomme boliger?

Aarhus har rigeligt med tomme lejligheder, både i Tilst og tættere på centrum. Det giver ikke mening at bygge yderligere etagebyggeri herude. Derudover viser forløbet med byggeriet…

Marienlyst - Grønt område - Grøn bydel?

Vi vil fra bestyrelsen i HF Marienlyst ikke denne gang indgive at langt høringssvar da vi allerede i forbindelse med høring om Natyrbydelen Marienlyst 29.8.21 indgav høringssvar t…

Naturbydelen Marienlyst

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj. Jeg vil fremhæve bekymringerne for den trafikale infrastruktur for Tilst samt kapacitet i institution…

naturbydelen marienlyst

Nu må alt det byggeri snart stoppe. Hele Århus og omegn kan snart ikke ha et grønt område, uden at det skal plastres til med beboelse o.a. Der er så meget af det nye byggeri der ik…

Få styr på udfordringerne i Tilst, inden i bygger en masse som i forventer Tilst skal absorbere.

Se vedhæftet fil

Naturbydelen Marienlyst, Tilst

Naturbydelen Marienlyst, Tilst Jeg har en lokalplan 35 for området HF Marienlyst. 1. I lokalplan 35 var det planlagt, at vores haveforening skulle være en fjerdedel af et sto…

Udvidelse af projektområdet

Vi har et jordlod på 6.5 hektar (matrikel 16F), som ligger lige op mod den nordvestlige afgrænsning af projektet. Vi har gennem hele processen omkring Naturbydelen Marienlyst øn…

Fritliggende boliger for et bæredygtigt lokalsamfund

Vi har et jordlod på 6.5 hektar (matrikel 16F), som ikke blev inddraget i udviklingsområdet for Naturbydelen Marienlyst i den første proces, men håber at det inkluderes i projektom…

Naturbydelen Marienlyst

BEVAR DEN GRØNNE KILE!

Naturbydelen Marienlyst Tilst

Jeg så helst at området kunne forblive som det er, det ville på sigt være et godt og grønt frirum til borgerne i Århus. Men når det nu skal være, og jeg læser på tillæg nr 97 til k…

Lukkede del af Marienlystvej / Tilst Østervej

Det er en stor bekymring for beboerne der har baghave ud til den lukkede del af Marienlystvej der fortsætter i Tilst Østervej, at der vil åbnet for biltrafik. Idag bliver vejen fl…

Naturbydelen Marienlyst, Tilst

se vedhæftet fil

Hensyn til nuværende beboere og fokus på lovet kommunikation

Storbylandsbyen, som i øjeblikket er den eneste bebyggelse på Marienlystvangen, en sidevej til Marienlystvej, er en særlig almennyttig boligafdeling hos Østjysk bolig med 40 hussta…

Vi mangler infrastruktur, men ikke en ny bydel

Kommentar til byudvikling langs Marienlystvej - Det er svært at argumentere for mere beboelse i en Århusbydel, når der i forvejen er 10.000 lejeboliger i overskud. - Der er aller…

Byudvikling, er den relevant på bekostning af naturen?

Som lille privatperson, er jeg vant til, at hvis kommunen først siger at ting skal ske, så sker de -uanset om der bliver klaget, anket, demonstreret, grædt etc. -Hvorfor jeg nu, e…

Den nuværende infrastruktur egner sig ikke til merbebyggelse i området.

Skal der bygges flere boliger i området, bliver man nød til at lave bedre/flere cykelstier og øge den offentlige transport. Det er alfa omega at få bygget en cykelsti og busbane på…

Byggemodning og byfornyelse

Først vil jeg sige tak til Aarhus kommune for at lave høringer fra borgerne om anliggender der griber ind i deres daglig dag og liv. Dernæst kan jeg kun tilslutte mig flere af de…

Bebygglese og Psykiatri

marienlystvangen (eller storbylandsbyen om man vil) er en boligforening man kan søge ind i gennem psykiatrien og her bor udsatte der har behov for rolige omgivelser (ptsd, paranoid…

Spændende muligheder, men helhedsbilledet skal indtænkes ellers skal der ikke bygges nyt

Nyudvikling er en naturlig del af en hver by. Den skal dog ikke gøres hovedløst eller være styret af bygherres ønsker alene. Man skal tænke helheden, fremtiden og visionen for byen…

Naturbydelen Marienlystvej Tilst

Jeg vil som mindre lodsejer der ønsker at blive boende længst mulig foreslå at de der ønsker at byudvikle også påtager sig et ansvar og ikke som i brev d. 26-10-2021 hvor man planl…

Naturbydelen Marienlyst

Høringsbidrag, Naturbydelen Marienlyst, Tilst Som nabo til Naturbydelen Marienlyst i Tilst, som muligvis skal byudvikles har vi følgende bemærkninger: • Vi ønsker at appeller…

Hvad er behovet for nye boliger? Og nej tak til bil-afhængige nabolag.

I første omgang kan jeg undre mig over om der er behov for at bygge nyt i denne del af byen? Hvad med byggeriet i Lisbjerg og Nye - opsluger de ikke den efterspørgsel der er for at…

Manglende infrastruktur og nødvendighed

Jeg undrer mig over hvorfor man overhovedet ønsker, fra kommunens side, at bygge i dette område. Den både den kollektive trafik og cykelinfrastrukturen i området er slet ikke egnet…

Høringssvar

Skal der være mulighed for at bygge i området? Ja, men bestemt ikke flere 2-5 etagers boliger. Byg gerne 1-plans boliger ala dem man i forvejen har bygget på Marienlystvangen m…

Fjernvarme

Jeg antager, at området bliver tilsluttet fjernvarmenettet. Gælder det måskr også for de bestående huse på Marienlystvangen, som på nuværende tid bliver opvarmet med el-radiatorer …

Relevans, infrastruktur og plads til naturen

Jeg stiller mig generelt undrende overfor, hvorfor man ønsker at bygge endnu mere i Aarhus, når der i forvejen står utroligt mange nybyggede lejeboliger tomme, hvor udlejer lokker …

Mere bæredygtighed og bedre offentlig transport

Jeg bor pt tæt på noget skøn natur på trods af at jeg har valgt at bosætte mig i Tilst, som er et industri-område. Jeg nyder godt at fine og vilde blomsterenge og enkelte pletter a…

Vejinfrastruktur

Vejinfrastruktur bør i den grad optimeres, hvis der skal bygges i området. Marienlystvej/Blomstervej er i forvejen enormt trafikeret i myldretiden, særligt fordi det også er en gen…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H696

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00