Gå til hovedindhold

Debatoplæg - Viborgvej 47, 49, 53, 55 og 57, Åby

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, en almen boligforening samt Sport & Fritid, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adresserne Viborgvej 47, 49, 53, 55 og 57, 8000 Aarhus C. Da forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - klik her

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og fritidsfaciliteter
  • At der kan blive mulighed for at bygge op til 4 etager
  • At der kan blive mulighed for at have en højere bebyggelsesprocent for det samlede område end i dag

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse og Vestre Kirkegård?
  • Hvordan vi kan indtænke fritidsfaciliteter i området?

Materialer (1)

19/10/2021 - 10:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Åby
Hørings-id

H378

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00