Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høring om økonomisk opbremsning i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse står overfor en situation, hvor udgifterne forventes at overstige den økonomiske ramme. I særdeleshed er økonomien på det specialiserede socialområde under stærkt pres. Det er derfor nødvendigt at bremse op, så udgifterne igen kan rummes indenfor byrådets bevilligede ramme. 

Tilpasningsopgaven i Balanceplan 2020 vurderes at udgøre 90 mio. kr. Hertil kommer tidligere besluttede tiltag på 50 mio. kr., så det samlede opbremsningsbehov på 140 mio. kr. imødekommes.

I forbindelse med budgetforliget for 2020 bad forligspartierne Sociale Forhold og Beskæftigelse om en plan for at genoprette balancen mellem forbrug og budget i 2020. Planen skal sikre, at de forventede opgaver fremover kan løses inden for den økonomiske ramme.

Forvaltningens forslag til en balanceplan sendes hermed i høring blandt byens borgere, samarbejdspartnere og interessegrupper. Alle svar vil tilgå rådmand Kristian Würtz samt indgå som en del af byrådets beslutningsgrundlag. Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning om forslaget.

Bemærk: Hvis du har behov for at få læst høringsmaterialet op, skal du vælge de to filer navngivet "OPLÆSNINGSVENLIG". Af tekniske årsager har disse filer et let ændret layout i forhold til det oprindelige materiale, men er indholdsmæssigt identiske.

Materialer (4)

Høringssvar (102)

Høringssvar

ADHD-Foreningen, lokalafdeling Midt-Østjylland afgiver hermed høringssvar omkring Balanceplan 2020

Høringssvar vedrørende balanceplan 2020

Det er med stor undren, at jeg læse Balanceplan 2020 MSB. Der er ganske enkelt intet nyt i metoderne, hvor der skal laves besparelser. Besparelser, der i øvrigt har pågået siden 2011 me...

Høringssvar vedr. balanceplan 2020

Lokale-MED udvalg, Job, Udsatte og Socialpsykiatri - Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser - Tre Ege, Kirkens Korshær.

Høring vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Høring vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 04-02-2020. Vi skal hermed takke for muligheden for at afgive er høringssvar. Vi forholder os til udkastet sp...

Høring vedr. Balanceplanen 2020

Høringssvar vedr. Balanceplan 2020

Høringssvar

Vedr. Balanceplan 2020 for sociale forhold og beskæftigelse

Bekymrende nedskæringer på handicapområdet

Som forældre til en handicappet søn finder vi det dybt bekymrende, at Århus Kommune lægger op til at spare på ydelserne til de mennesker som er de allersvageste i vores kommune. Mennesk...

Høring vedrørende balanceplan 2020

Høringssvar vedrørende balanceplan 2020

Høring vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Se vedhæftede

Socialrådgivernes Høringssvar til Balanceplan 2020 i MSB

Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord herunder klubben af Socialrådgivere ansat i Aarhus fremsender hermed Høringssvar til balanceplan 2020 i MSB. Se vedlagt bilag.

Værdighed for vores handicappede borgere i Aarhus Kommune

Kære Byråd Vedhæftet mit høringssvar. Mvh. Christina Vestergaard

Høringssvar vedr. Balanceplan 2020

Høringssvar fra Bedre Psykiatri Aarhus

Høringssvaret fra LMU i Borgercenter Vest.

Hermed et dokument med høringssvaret fra LMU, Borgercenter Vest.

Høringssvar til Balanceplan 2020 Forslag 13

Høringssvar til Forslag 13. Forslag 13 understreger selv usikkerheden om besparelsespotentialet, vi tror heller ikke på det: - huslejen må være den samme på Ungdomscentret som på Lyngås...

Balanceplan 2020

Høringssvar fra MED udvalget i Rådgivning og Visitation Voksne

Høring vedr. Balanceplan 2020, Drifts-MED JUV

Drifts-MED i det tidligere driftsområde Job & Udvikling (Drifts-MED-JUV) har d. 20. januar 2020 drøftet høringsmaterialet vedrørende Balanceplan 2020. Drifts-MED-JUV er bekymret for de...

Høringsvar vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringsvar fra Aarhus Kommunes Handicapråd vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar Balanceplanen 2020

MED-udvalget for Familier, Børn og Unge (Nuværende Børn, Familier og Fællesskaber) har på et ekstraordinært MED-møde d. 20. januar 2020 drøftet høringsmaterialet vedrørende Balanceplan...

Balanceplan 2020

Høringssvar fra MED-udvalget i Center for Bo-området

Høringssvar fra Familiecentrets MED-udvalg

Se høringssvar i vedhæftede fil.

Høringssvar MSB Balanceplan 2020

Se vedhæftede fil

Høringssvar Balanceplan 2020

Se vedhæftede

Høringsvar vedr. bBalanceplanen 2020 i MSB

Se vedhæftede høringssvar fra Center for Integration og Center for Kontanthjælp

Høringssvar fra MED udvalget i Center for Dagområdet (CFD-MED)

MED udvalget i Center for Dagområdet fremsender hermed sit høringssvar på balanceplan 2020.

Høringssvar fra LMU Borgercenter Nord, VJH

LMU Borgercenter Nord har besluttet at afgive to høringssvar vedr. balanceplan 2020 - et fra Borgercenter Nord og et fra STU4. Dette sker med udgangspunkt i, at LMU Borgercenter Nord fo...

Balanceplan 2020 høringssvar

Høringssvar til Balanceplanen fra Drifts MED-SUV

Balanceplan

Som borger i Danmarks næst-største by. Som mor til en ung mand med udviklingshandicap Som aktiv i handicappolitik (formand for LEV) SÅ RYSTER DET MIG, AT BYENS ALLER MEST UDSATTE BORGER...

Kan man virkelig som kommune stå indefor, at de svageste borger riskikere at blive udsat for mere vold og magtanvendelser?

Jeg er mor til en 16år ung pige, der er multihandicappet og som har brug for hjælp/støtte/pleje 24/7. Det bekrymre mig, at kommunen vil fører en spareplan ud i livet, hvor de selv skriv...

Høringssvar fra Solbakkens bestyrelse

Hermed et høringssvar fra bestyrelsen på den selvejende institution Solbakken, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Det er en kold tid ...

Aarhus 5. februar 2020 Det er en kold tid … Lige så dejligt det er at se, at psykiatrien er blevet et fast punkt på dagsordenen, lige så trist er det at vidne, at Aarhus Kommune igen sk...

Høring Balanceplan 2020

Vedlagt høringssvar fra CenterMED i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Høringssvar vedr. balanceplan 2020 i MSB

Århus Lærerforening fremsender hermed høringssvar vedr. balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

prioritering af økonomi

KERNEVÆLFÆRD - det var mantraet ved budgetforliget og budgetmessen i efteråret, hvor borgerne var inviteret ind til dialog om kommunens budgettet. På tværs af de ledende partier i byråd...

Århus Kommunes Balanceplan

Vores datter kan ikke selv protestere!

Høringssvar fra forældre til ung mand med autisme

Som forældre til en ung mand på 24 år med autisme, der slet ikke får den hjælp og støtte han har brug for, er det ikke rart at se alle de forslag til besparelser pakket ind i pæne ord o...

Balanceplan 2020

se fil

Høringssvar

Høringssvar om besparelser på Forsorgshjemmet Østervang.

Høringssvar CBH LMU balanceplan 2020

MED udvalget i Center for Bostøtte i eget Hjem fremsender hermed høringssvar på balanceplan 2020.

Høringssvar MSB Balanceplan 2020

Se vedhæftede fil

Høringssvar Balanceplan 2020 - LMU Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

MED-udvalget i Center for Akut- og Opsøgende Indsatser har på et ekstraordinært MED-udvalgsmøde d. 31/1 2020 behandlet høringsmaterialet vedrørende Balanceplan 2020. Generelt udpeger Ba...

Høringssvar til Balanceplan 2020

Høringssvar til Balanceplan 2020

Høringssvar fra MED-udvalget på Ungdomscentret Skanderborgvej

Se vedhæftede

Høringssvar fra magistratsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Vedlagt er høringssvar på den rundsendte melding om høring af Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Balanceplan 2020 i forhold til Social Forhold og Beskæftigelse

Som mor til en ungvoksen kvinde med mange psykiske udfordringer og tilsvarende mange diagnoser, er det med meget stor bekymring, jeg læser denne såkaldte "balanceplan". At kalde det bal...

Høringssvar til Balanceplan 2020

Se vedhæftede

Høringssvar fra Unge Job og Uddannelse, Ungecenter Kalkværksvej

Se vedhæftede fil

Høringssvar fra medarbejderne på STU4

Høringssvar fra medarbejderne på STU 4 Høringssvaret omhandler forslag nr.13: Omlægning og modernisering af STU4 Generelle bemærkninger og perspektiver Personalet på STU er allerede god...

Der var engang

Der var engang Aarhus kommune var den kommune som beskyttet de svage og de handicappede borgere, der var plads til alle og ingen skulle føle sig jæget. Idag er det desværre langt fra så...

Balanceplan 2020: Vil Aarhus kommune virkelig stå på mål for at øge risikoen for vold og magtanvendelser på deres døgntilbud?

Høringssvar vedr. forslag til Balanceplan 2020 fra forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus Kommune Forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilb...

Høringssvar vedr. Balanceplan 2020s indflydelse på Kilebo og Kileparken

Kære rådmand for sociale forhold og beskæftigelse Kristian Würtz, samt Aarhus byråd i øvrigt Vi er forældre til Hannah Glenthøj, som bor på Kilebo, Hus 1, i Tilst, og har dagtilbud på K...

Høringssvar fra medarbejderne i Neuropædagogisk Team

03.02.2020 HØRINGSSVAR VEDR. BALANCEPLAN Fra medarbejderne ved Neuropædagogisk Team Rehab, 1, 2 og 3. Job, Sundhed og Ydelse Sociallægeinstitutionen Økonomiske argumenter: Forslag 3: If...

Nye handicapbesparelser skaber stor ubalance

Forældrerådet for børn med Handicaps høringssvar til besparelsesplanerne på socialområdet i Aarhus Kommune Det er med store frustrationer og følelsen af magtesløshed, at forældrerådet h...

Høringssvar fra Solbakkens MED-udvalg

Hermed høringssvar fra Solbakkens MED-udvalg.

Ballanceplan 2020

Hørringssvar fra Tre Ege, Kirkens Korshær

Høringssvar vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Hermed fremsendes høringssvar vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra Dansk Sygeplejeråd, kreds Midtjylland.

Bekymring for de svageste børn og unge

Se vedhæftede.

Udligning generelt

Det bør Enhver Impliceret vide alt om, logisk og absolut nødvendigt

Socialpolitisk Forening Jyllands bemærkninger til balanceplan

Socialpolitisk Forening Jylland har læst forslaget til balanceplan, og vi har nedenstående kommentarer, som vi håber vil indgå i byrådets overvejelser. Der er i de senere år gennemført...

Balanceplan 2020

Århus d. 1. februar 2020 Høring vedrørende Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse Pårørenderådet på Bøgeskovgård Aktivitetscenter takker for muligheden for at indgive hø-ri...

Høringssvar, spareplan 2020

Mit barns handicap forsvinder ikke ved, at Aarhus Kommune konsekvent underfinansierer handicapområdet. Ingens handicaps forsvinder ved, at man fratager eller tilbageholder nødvendig hjæ...

Høringsvar til Balanceplan 2020 i MSB, Aarhus Kommune

Høringsvar til Balanceplan 2020 i MSB, Aarhus Kommune

Balanceplan 2020

Hermed vedhæftet høringssvar fra LEV Aarhus

Høringssvar til Balanceplan 2020 i MSB, Aarhus Kommune

Høringssvar til Balanceplan 2020 i MSB, Aarhus Kommune

Sundhed og Omsorgs høringssvar til Balanceplan 2020

Vedhæftet. Opsummering af Sundhed og Omsorgs høringssvar til Balanceplan 2020 • Opgaver bør ikke flyttes fra MSB til MSO, når det samlet set er dy-rere for kommunen. • Flere af forslage...

Balanceplan 2020

Soras og Soras-Kollegiets høringssvar til Balanceplan 2020.

Høringssvar til Balanceplan 2020

Se vedhæftede.

Høringssvar fra Aarhus Krisecenter, Med-udvalg

Høringssvar til balanceplan 2020

Balanceplan 2020

Høringssvar fra bestyrelsen på Aarhus Krisecenter

Balanceplan 2020

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjyllands høringssvar vedr. Balanceplan 2020

Høringssvar til Balanceplan 2020

Hermed fremsendes høringssvar fra Børn og Unge til Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Rasmus siger sin mening pr lydfil

Rasmus siger sin mening pr lydfil …men først et par skriftlige kommentarer fra hans mor! Hen over de seneste par dage har jeg og tovholderen på denne høring, haft flere fornuftige telef...

Balanceplan 2020

Balanceplan 2020

Inddragelse ønskes, ekspertise haves

Bestyrelsen for Ellengården takker for mulighed for at indgive høringssvar i forhold til den påtænkte Balanceplan 2020. Vi vil gerne først udtrykke forståelse for denne plans generelle...

Dybt foruroligende!

Jeg er rystet over at Aarhus Kommune vil "bremse op" i udgifterne til kommunens allersvageste borgere! Hjemløse, handicappede og psykisk syge er i forvejen et område der ikke får tildel...

Find en solidarisk løsning

Kære Kristian Würtz og byrådet Med bestyrtelse læser vi balance-planen og heri forslaget om reducering af udgifter på handicapområdet. Vi udtaler os her for en gruppe mennesker, som ikk...

Aarhus kommunes plan for mere ulighed på socialområdet

Aarhus kommunes plan for mere ulighed på social og handicapområdet Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og formand i Psykiatri-Listen Rasmus Holm, specialpsykolog i psykiatri og be...

høringssvar fra Center for Virksomhedsservice og Jobindsatser LMU

se vedhæftede fil

Høring vedr. Balanceplan 2020

se vedlagte

Høring om Aarhus Balanceplan2020 Socialforhold og beskæftigelse

Landsforeningen Autisme Kreds Østjyllands høringssvar. Vi henstiller til Byrådet at de gentænker denne Blanceplan2020, og husker at de som medlemmer af byrådet har ansvaret for de aller...

Går I efter dem, der ikke kan samle stærke kræfter?

Jeg bor i et område, hvor folk generelt er meget stærke på ressourcer. Når I politikere overvejer at træffe beslutninger, som går ud over os, er vi stærke og står sammen og det virker –...

Uhensigtsmæssig prioritering

Reden Aarhus har stor forståelse for at Aarhus Kommunes Socialforvaltning skal benytte sine midler mest fornuftigt og hensigtsmæssigt, samt at der skal skabes "balance" i økonomien. Men...

Balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Se vedhæftet fil

I kan ikke være det bekendt! Det er kynisk, umenneskeligt og uanstændigt!

Kære byråd og Christian Würtz Jeg er rystet over at Aarhus kommune endnu en gang planlægger besparelser, omlægninger og afvikling af det sociale område der skal støtte de svageste i kom...

Autisme , ptsd , ocd , angst

Læst og hørt utallige sager og har en hel hær af forældre der ligger ned , stress over ventetid og ikke den hjælp der skal til. Jeg er selv en af dem der nu på 10 år kæmper. Jeg utallig...

Besparelser og autisme

Ved at gennemføre især 3 af tiltagene, vil I ramme hårdt gruppen af borgere med autisme. 1. Taxa: det er ambitionen at nedbringe antallet af taxature via app. Autister har ikke probleme...

ADHD/ADD/angst

Kære politikere Som alene mor i en familie med flere diagnoser er det meget bekymrende at der atter skal spares. Udvikling bliver til afvikling Idag er det allerede en udfordring at få...

Traumer og tunnelsyn

Traumer og tunnelsyn Hvis mit høringssvar virker brovtent, langt eller springende må jeg beklage på forhånd, da min PTSD autopilot i givet fald har taget over. For det første henviser j...

Besparelser på handicapområdet

Kære politikere - kære Kristian Erland Eskildsen Jeg håber i vil tænke jer om inden i laver besparelser på et område der allerede er kørt i sænk. Som mor til en ung mand der bor i hus 5...

Besparelser på det sociale område

Om jeg begriber, hvordan I fortsat har samvittighed til at kigge i socialområdets retning...og dog, for borgerne er de nemmeste at spare på- ingen blokader mod Daginstitutioner eller in...

Besparelser på bosteder

Kære Kristian Wurtz og politikere i Århus kommune Det er meget bekymrende at læse om Århus kommunes udspil til besparelser inden for voksenhandicapområdet. Vores datter bor på et bosted...

Angående besparelser

Til polikerne i Aarhus Byråd. Som mor til en voksen handicappet, som bor på en af Aarhus Kommunes bosteder, er jeg dybt bekymret for den spareplan, som nu er rullet ud. Min datter bor i...

Besparelser

Der hvor min søn bor ,er der en pædagog til 10 udviklingshæmmede,hvis de skal spare mere ,skal de sende den ene pædagog hjem ,min søn boede i Allingåbro tidl men blev tvunget til at fly...

Balance plan

Som både som pædagog og mor til 3 børn med opmærksomhedsforstyrrelser, finder jeg det dybt bekymrende

Det nærmer sig omsorgssvigt

Hej Kristian. Det er ikke første gang jeg skriver til dig.. Jeg er dybt bekymret at være mor til en ung mand, som er en af de borgere der som pga. sit svære handicap allerede bliver svi...

Det glade vanvid

Goddag mit navn er Kasper Simonsen. Jeg har bevæget mig indenfor forskellige kredse af psykiatrien i Aarhus igennem de sidste 25 år. Jeg har på egen krop mærket hvordan de mange bespare...

Der skal ny politisk dagsorden til i Aarhus Kommune - især i forhold til det sociale område

Fra årene 2011 til 2014 steg besparelserne på det specialiserede socialområde i Aarhus fra 185 mio. kr. til over 220 mio. kr. årligt. Desværre skal Aarhus Kommune igen til at spare på o...

Besparelser

Kære politikker For mig at se, kan der spare rigtig mange penge, på udgifter til lønninger, fratrælseordninger, gratis biletter til diverse koncerter, arrangementer ol. buskort,og grati...

Regnskabsledelse

Spar på ledelse med "fine business eksamenspapirer" og høje krav til egen løn og ansæt ud fra erfaringer med området og som stagig har sund fornuft for det er en stor mangel på ledelses...

Fuldstændig rystende besparelse

kære politikkere Min oplevelse er at der ikke bare er skåret ind til benet på handicapområdet, der er snart kappet et helt ben af. Mener I folkevalgte virkeligt at vi fuldstændig skal o...

Besparelser på handicap området

Så kære politikere, nu går den ikke længere I kan ikke blive ved med at spare på kommunens svage borgere, der er allerede sparret så meget at borgerne i bofællesskaberne kun er til opbe...

Hvori ligger fornuften?

Kære Kristian Würtz & Aarhus Byråd Jeg har med stor stor ærgrelse, sorg og vrede læst mig til Jeres besparelser på social og beskæftigelsesområdet - det giver overhoved INGEN mening at...

Besparelser

Hvordan kan kommunen tillade besparelser for udsatte i Århus da regeringen netop på det område har opprioriteret og sat psykiatrien på finansloven.? Er man i Århus kommune ikke klar ove...
07/02/2020 - 08:50

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H147

Kontakt

Kristian Erland Eskildsen

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Telefon: 4185 6716